Witamy

baner  z orlem

Minął rok szkolny 2014/15

       W naszej szkole główne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2014/15 odbyły się dnia 26 czerwca 2015r. Obchody te składały się jak zwykle z dwóch częci. Pierwszą był apel z udziałem uczniów klas I - III, którzy zdobyli Dyplom Wzorowego Ucznia oraz ich rodziców i wychowawców, zakończony krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy drugiej "a" i trzeciej "c". Po apelu miały miejsce spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas I - III.
        Druga część to uroczysty apel z udziałem wszystkich uczniów klas VI i uczniów klas IV - V, którzy uzyskali średnią ocen min. 5,0 i wzorowe zachowanie oraz ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli. Na apelu tym wręczono 8 uczniom stypendia dyrektora szkoły. Uczniowie klas VI złożyli również ślubowanie. Ukoronowaniem apelu była część artystyczna, podczas której absolwenci wspominali swoją "podstawówkową karierę" oraz podziękowali nauczycielom za sześcioletni trud dydaktyczno - wychowawczy. Oprawą muzyczną jak zwykle zajął się szkolny chór.  Po tej uroczystości uczniowie klas IV - VI udali się do klasopracowni na spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
      25 czerwca zorganizowano również apel w trakcie którego nastąpiło przekazanie władzy uczniowskiej nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu oraz sztandaru nowemu pocztowi. Wręczono na nim też nagrody laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych na wszystkich szczeblach oraz podsumowano osiągnięcia sportowe.
         Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

logosp18Absolwentom klas szóstych życzymy powodzenia i licznych sukcesów w nowych szkołach.

Zdrowo i modnie spędzamy wakacje

     "Zdrowo i modnie" tak najkrócej można określić inicjatywę nauczycieli świetlicy szkolnej, w której w dniu 24 czerwca 2015r. uczestniczyli uczniowie klas I - III naszej szkoły. Tego bowiem dnia odbył się szkolny pokaz mody. Poczatkujący modele prezentowali modę w kategoriach: balowa, wieczorowa, militarna, letnia i sportowa. Wszystko odbywało się na tle specjalnie na tę okazję dobranej muzyki. Pokazy te poprzedzone zostały przedstawieniem nt. zdrowego odżywiania, które wpisuje się w realizowany w szkole program. Główną ideą tej prezentacji było ostrzeżenie dzieci przed niezdrowymi produktami typu chipsy, fast food oraz spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy. Liczymy, że o zasadach tych uczniowie będą pamiętać nie tylko w czasie zbliżających się wakacji. Fotografie znajdziecie w Galerii (przepraszamy za ich jakość, ale fotografowane obiekty znajdowały się w nieustannym ruchu!).

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2015- PROJEKT

        Rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/16 rozpoczynają naukę  w Szkole Podstawowej nr 18 w klasie III oraz uczniów klas III i V-VI (w roku szkolnym 2015/16) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
Wymienionej pomocy udziela się następującym uczniom:
a)    będącym w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto na osobę w rodzinie,  
b)    będących w trudnej sytuacji życiowej, gdzie dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,
c)    niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na dochód w rodzinie.
Ubiegając się o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć wniosek (druki powinny być w szkole w II połowie sierpnia ) oraz zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, w przypadku ubiegania się o  dofinansowanie z powodu trudnej sytuacji materialnej.   Rodzice ubiegający się o pomoc z uwagi na trudną sytuację życiową  składają  wniosek i uzasadnienie. Rodzice ubiegający się o pomoc dla dzieci niepełnosprawnych wypełniają wniosek i dostarczają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego, w okresie wakacji w sekretariacie szkoły.
Wysokość dofinansowania ma wynosić:
- dla uczniów kl. III -  225 zł
- dla uczniów kl. V-VI - 325 zł
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych, a dofinansowanie wynosi do 225 zł.
         
Termin składania wniosków: ustala Prezydent miasta

Przed otrzymaniem dofinansowania rodzice dostarczają do pedagoga szkolnego (na początku września 2015 r.) dowód zakupu podręczników - najlepiej fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek imienny lub inny dowód zakupu.


                                                                                          Pedagog szkolny

„Wygraj z RPO – Szczypiorniak na Orlikach Chłopców”

k-pOZPR   W poniedziałek 8 czerwca odbył się w naszej szkole finał wojewódzki „Szczypiorniak na Orlikach”. Brało w nim udział sześć drużyn chłopców ze szkół podstawowych z Bydgoszczy – SP 66, Brodnicy – SP 1, Rychnowa, Lubicza – SP 1 i Grudziądza SP 18 i SP 20.
    Gospodarzem i organizatorem zawodów był dyrektor naszej szkoły, Pan Cezary Darłak. Gościliśmy pełnomocnika do spraw sportu, Panią Danutę Prusaczyk oraz działaczy z Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej – Panów Jana Orzecha oraz Sylwestra Ziółkowskiego. Patronat nad zawodami objął Polski Związek Piłki Ręcznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz sponsor strategiczny PGNiG. Główną nagrodą był wyjazd zwycięskiej drużyny na Festiwal Piłki Ręcznej
do Krakowa oraz kibicowanie polskiej reprezentacji piłkarzy ręcznych w meczu towarzyskim z reprezentacją Dani w dniu 20 czerwca, również w Krakowie.
    Zawody rozpoczęły się jednocześnie w naszej szkole oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 na osiedlu Lotnisko. Po uroczystym otwarciu turnieju o godzinie 13.00, już na naszym Orliku zaczęły się półfinały. Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła SP 66 Bydgoszcz, drugie miejsce SP 1 z Lubicza, a trzecie SP 1 z Brodnicy, czwarte SP 20, piąte SP z Rychnowa a szóste miejsce zajęła nasza drużyna.   
   Zdjęcia w Galerii.                                                      

Projekt DZIEŃ DZIECKA 2015

     1 czerwca 2015r. uczniowie naszej szkoły nie zasiedli jak zwykle w ławach szkolnych, ale aktywnie realizowali projekt edukacyjny Dzień Dziecka 2014. Przedsięwzięcie odbywało się w dwóch grupach: pierwszej - klasy I-III i drugiej - klasy IV-VI. Ponieważ pogoda dopisała plany udało się w pełni zrealizować. Jak się bawiliśmy, przeczytajcie poniżej. Do obejrzenia zdjęć jak zwykle zapraszamy do Galerii do zakładki Wycieczki i rajdy.

dd2011

Czytaj więcej...

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
995522