Witamy

baner  z orlem

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 odbędzie się 1 września 2015r. (czwartek) wg następującego harmonogramu:
  • klasy I, godz. 8.30 - zbiórka na placu przed głównym wejściem do szkoły (w przypadku niepogody na korytarzu na parterze), gdzie nastąpi podział uczniów do poszczególnych klas, po którym uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się na uroczysty apel inaugurujacy rok szkolny 2016/17, a po nim na pierwsze spotkanie z wychowacą w klasach,
  • klasy IV - od godz. 9.00 - uczestniczą w apelu inaugurującym, po którym nastąpi podział uczniów do poszczególnych klas oraz spotkanie z wychowawcami w klasach,
  • klasy II - III oraz V - VI, od godz. 9.00 - uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami w klasach.

 Przydział sal na spotkania z wychowawcami:

Klasa Wychowawca Sala
1a
J. Fischer 8
1b
B. Busse 108
2a I. Bilicka 7
2b D. Drews-Murawska 111
2c G. Bociek 112
2d R. Suchan
8
2e M. Sadowska 108
3a M. Rybczyńska 7
3b K. Śnieżek
109
3c J. Litke 110
3d E.Makowska PM
3e A. Gołębiewska 9
4a A. Mikulska 9
4b M. Kochalska 210
4c M. Reetz
209
4d W. Darłak
208
5a A. Wach 10
5b M. Barańska 208
5c A. Wtorek 212
6a A. Dominikowska 11
6b K. Uciechowska 211
6c E. Zygadlewicz 113
6d B. Dominikowski 213

Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 2 września 2016r.

Informacja o wyprawce szkolnej 2016

     Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym również zakup materiałów dydaktycznych należy złożyć w terminie do 9 września 2016 r. Uprawnieni do pomocy są uczniowie klasy VI posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra do spraw oświaty i wychowania.
     Wnioski składamy u pedagoga szkolnego od 1 września. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po zakupie podręczników należy dostarczyć do pedagoga szkolnego fakturę VAT lub rachunek imienny wystawiony na ucznia lub rodzica za zakup podręczników szkolnych ( faktury można dostarczyć po złożeniu wniosku, czyli nie trzeba posiadać faktur żeby złożyć wniosek).

                                                                                                Pedagog szkolny

Wakacje 2016

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!

wakacje

Projekt rozporządzenia "Wyprawka szkolna" 2016

Pedagog szkolny podaje do wiadomości zainteresowanym rodzicom projekt rozporządzenia dotyczący przyznawania wyprawki szkolnej uczniom.
Kliknij tutaj pdf.

Zakończenie roku szkolnego 2015/16

       W naszej szkole główne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2015/16 odbyły się dnia 24 czerwca 2016r. Obchody te składały się jak zwykle z dwóch częci. Pierwszą był apel z udziałem uczniów klas I - III, którzy zdobyli Dyplom Wzorowego Ucznia oraz ich rodziców i wychowawców, zakończony krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy trzeciej "a". Po apelu miały miejsce spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas I - III.
        Druga część to uroczysty apel z udziałem wszystkich uczniów klas VI i uczniów klas IV - V, którzy uzyskali średnią ocen min. 5,0 i wzorowe zachowanie oraz ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli. Na apelu tym wręczono 7 uczniom stypendia dyrektora szkoły. Uczniowie klas VI złożyli również ślubowanie. Uczniowie oraz Przewodniczaca Rady Rodziców podziękowali nauczycielom za sześcioletni trud dydaktyczno - wychowawczy. Ukoronowaniem apelu była krótka część artystyczna, która tego roku była mixem muzyczno - literacko - kabaretowym. Oprawą muzyczną jak zwykle zajął się szkolny chór.  Po tej uroczystości uczniowie klas IV - VI udali się do klasopracowni na spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
      23 czerwca zorganizowano również apel w trakcie którego nastąpiło przekazanie władzy uczniowskiej nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu oraz sztandaru nowemu pocztowi. Wręczono na nim też nagrody laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych na wszystkich szczeblach oraz podsumowano osiągnięcia sportowe.
         Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

logosp18Absolwentom klas szóstych życzymy powodzenia i licznych sukcesów w nowych szkołach.

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1084048